EEO har meldt Undervisningsminister Bertel Haarder til folketingets ombudsmand. Grunden er, at eleverne holdes uden for indflydelse selvom loven dikterer det modsatte.

EEO har en plads i Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser – i daglig tale REU. REU rågiver omkring erhvervsuddannelser, og har en vigtig funktion da både arbejdsgivere og arbejdstagere er repræsenteret. EEO har ikke modtaget indkaldelser til møderne i REU de sidste fire måneder, på trods af det står i love n at eleverne har to pladser og EEO’s formand Jonathan Simmel er personligt beskikket af undervisningsminister Bertel Haarder. EEO har undervejs kontaktet Undervisningsministeriet for at få løst problemet – uden held.

Sidste gang EEO modtog noget fra Undervisningsministeriet om REU var d. 26. februar. Kort før eleverne afholdte en blokade af Undervisningsministeriet.

Jonathan Simmel, formand for EEO, finder det bemærkelsesværdigt:

“Det er bemærkelsesværdigt at det sidste vi modtager kommer 10 dage før vi afholder blokade af Undervisninigsministeriet hvor vi kræver lærepladser til alle og kritiserer Bertel Haarder i hårde vendinger.”

Da den nye aftale om skolepraktik kom frem, blev det også sagt, at det var et enigt REU der støttede forslaget om skolepraktik på tre uddannelser. Jonathan Simmel er ikke tilfreds:

“Det er ikke et enigt REU der støtter aftalen. I EEO mener vi slet ikke det er nok kun at hjælpe tre uddannelser – der er stadig flere tusind elever der bliver solgt til stanglakrids. Men det er jo svært at brokke sig når man ikke bliver indkaldt til møderne.”

Læs mere om blokaden af Undervisningsministeriet på praktikellerkaos.dk

Læs også nyheden på 3f.dk