Tirsdag den 5. oktober blev Folketinget åbnet af Lars Løkke. I landets største byer demonstrerede elever, lærlinge, studerende og unge i arbejde. Demonstrationerne sagde nej til nedskæringer på uddannelse og kræver praktikpladser til alle. Også de foreslåede nedskæringer på SU’en sagde demonstranterne klart fra overfor.

Af Morten Torbjørn Andersen

Der blev demonstreret i København, Århus, Aalborg, Odense og Sønderborg. På landsplan var samlet omkring 40.000 elever, lærlinge, studerende og unge i arbejde.

Demonstrationerne er en del af kampagnen Unge Ta’r Ansvar, som EEO er en del af. Kampagnen har kørt over den seneste måned. Bag Unge Ta’r Ansvar står en bred alliance af elev- og studenterorganisationer, den unge fagbevægelse og organisationer som Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Unge for Ligeværd og Operation Dagsværk.

EEO’s formand Sune Baldus er godt tilfreds med demonstrationerne:
– Det er stærkt at 40.000 unge møder op og siger klart nej til regeringens spareplaner. Det er særligt fedt at vi er så bred en alliance bag demonstrationerne. Når vi står sammen på tværs af uddannelserne og fag står vi stærkere.

En af hovedkravene for demonstrationerne er praktikpladser til alle. Sune Baldus forklarer hvorfor det er vigtigt at sætte ind overfor praktikpladsmanglen:
– Lige nu står over 8.500 elever uden praktik- eller læreplads. Det betyder at de ikke kan tage en uddannelse, selvom de hjertens gerne vil. Det skriger jo til himlen at så mange ikke kan tage en uddannelse, når alle er enige om at vi om få år mangler faglært arbejdskraft. Politikerne er kommet med masser af hensigtserklæringer og halve løsninger, men lige lidt hjælper det.

Der blev også sagt klart nej til de foreslåede nedskæringer på SU’en. Ikke mindst at regeringen lægger op til at afskaffe SU’en til hjemmeboende elever på ungdomsuddannelserne.

Johanne Stenstup der er formand for EEO’s HTX-udvalg er klar i spyttet på spørgsmålet om SU’en:
– Det er grotesk at regeringen vil afskaffe SU’en til hjemmeboende. Det vil ramme den enkelte elev rigtig hårdt og det vil have den konsekvens at færre får en ungdomsuddannelse. Man skal huske på at der er rigtig mange udgifter forbundet med at tage en uddannelse – bøger, lommeregner, værktøj, arbejdstøj, computer, studieture og alt mulig andet.

Du kan læse mere om Unge Ta’r Ansvar her.